analiza sustava


analiza sustava
• system analysis

Hrvatski-Engleski rječnik. 2013.

Look at other dictionaries:

  • analitički — analìtičkī prid. DEFINICIJA 1. koji se odnosi na analizu 2. koji se koristi metodom analize [analitički sud] SINTAGMA analitička filozofija škola suvremene filozofije kojoj su predmet istraživanja izričaji i načela pojedinačnih znanosti te… …   Hrvatski jezični portal

  • analìtičkī — analìtičk|ī prid. 1. {{001f}}koji se odnosi na analizu 2. {{001f}}koji se koristi metodom analize [∼i sud] ∆ {{001f}}∼a filozofija škola suvremene filozofije kojoj su predmet istraživanja izričaji i načela pojedinačnih znanosti te pojmovi i… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • makroanaliza — makroanalíza ž DEFINICIJA ekon. ekonomska analiza koja mnogobrojne varijable ekonomskog sustava svodi na mali broj društvenih globalnih veličina, velikih agregata ETIMOLOGIJA makro + v. analiza …   Hrvatski jezični portal

  • nefanaliza — nȅfanalīza ž DEFINICIJA meteor. analiza oblačnih sustava kako se vide na satelitskim slikama ETIMOLOGIJA grč. nephélē (néphos): oblak + v. analiza …   Hrvatski jezični portal

  • fȕnkcionālan — fȕnkcionāl|an prid. 〈odr. lnī〉 1. {{001f}}koji se odnosi, koji pripada funkciji; funkcijski 2. {{001f}}koji je izmišljen, projektiran, predviđen i sl. za određenu svrhu ili potrebu; praktičan [∼an stan; ∼an prostor] 3. {{001f}}koji je sposoban… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • matemàtičkī — matemàtičk|ī prid. koji se odnosi na matematiku i matematičare; matematičarski, matematski [∼a preciznost] ∆ {{001f}}∼a analiza mat. grana matematike, proučava realne funkcije; ∼a logika dio matematike nastao razvojem formalne logike uz dosljednu …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • matematički — matemàtičkī prid. DEFINICIJA koji se odnosi na matematiku i matematičare [matematička preciznost]; matematičarski, matematski SINTAGMA matematička analiza mat. grana matematike, proučava realne funkcije; matematička ekonomija pravac ekonomskog… …   Hrvatski jezični portal

  • funkcionalan — fȕnkcionālan prid. <odr. lnī> DEFINICIJA 1. koji se odnosi, koji pripada funkciji; funkcijski 2. koji je izmišljen, projektiran, predviđen i sl. za određenu svrhu ili potrebu [funkcionalan stan; funkcionalan prostor]; praktičan 3. koji je… …   Hrvatski jezični portal